Resultat från Kräkbarometern

Här hittar du en sammanställning över svaren från Kräkbarometern.


1. Vilken vecka är du i?

Cirka hälften av dem som varit med och svarat på våra frågor var i vecka 7-9. Ofta brukar man säga att graviditetsillamåendet börjar mellan fjärde och tionde graviditetsveckan och därefter avtar mellan vecka 12 och 15. Men en del har besvär under längre tid och några få under hela sin graviditet.

ANTAL SVARANDE: 3 592


2. Har du upplevt graviditetsillamående?

98% av deltagarna i Kräkbarometern har upplevt graviditetsillamående. Man brukar säga att upp till 8 av 10 gravida drabbas av graviditetsillamående. Att siffran är högre här beror på att en väldigt stor andel av besökarna på den här sidan är gravida som lider av graviditetsillamående och söker efter information om sina besvär. Om du vill få tips om vad du kan göra för att slippa må så illa, klicka här.

ANTAL SVARANDE: 3 777


3. Vilka symtom har du upplevt?

Här ser du de vanligaste symtomen bland dem som deltagit i Kräkbarometern (man kan förstås ha flera av dessa symtom). Visste du att man kan gradera sitt illamående enligt PUQE-skalan? Om du klickar här kan du fylla i testet och se hur ditt graviditetsillamående bedöms vara. Sedan kan du skriva ut och ta med resultatet till din barnmorska om du vill.
Gör PUQE-testet här.

ANTAL SVARANDE: 3 702


4. När har dina besvär varit som värst?

7 av 10 gravida i vår undersökning svarar att de har besvär större delen av dygnet – eller hela dygnet. Så det där med morgon-illamående stämmer inte så bra! Det är helt enkelt olika från person till person hur illa man mår och när på dygnet besvären upplevs som värst. Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att lindra ditt graviditetsillamående.

ANTAL SVARANDE: 3 679


5. Har ditt graviditetsillamående påverkat vardagen?

Nästan 8 av 10 svarar att graviditetsillamåendet påverkat deras vardag ganska eller väldigt mycket. Och det är ju inte så konstigt. Om man hela tiden mår illa, eller till och med kräks var och varannan dag, så kan det förstås påverka både förhållande, jobb och skola.

Fyll gärna i PUQE-testet som graderar ditt illamående, sedan kan du skriva ut det och ta med till barnmorskan om du vill.

ANTAL SVARANDE: 3 633


6. Vad har påverkats i din vardag?

När du är gravid påverkas förstås vardagslivet, men vad påverkas mest? Drygt 8 av 10 säger att Vardagssysslorna är det som påverkas allra mest, tätt följt av Skola/arbete och Socialt liv. Dessutom svarar hela 14% att graviditetsillamåendet påverkar deras beslut om att utöka familjen med fler barn – eller inte. De här svaren visar att graviditetsillamående ska tas på allvar, och att det är väl värt att försöka lindra besvären. Mer om hur du kan lindra hittar du här.

ANTAL SVARANDE: 3 575


7. Har det inneburit frånvaro från skola/arbete för dig?

Fler än 6 av 10 gravida har behövt stanna hemma från jobbet eller studierna på grund av sitt illamående. Det innebär förstås en stor kostnad för både den gravida och samhället i stort.

ANTAL SVARANDE: 2 574


8. Har din frånvaro påverkat din privatekonomi negativt?

69% av de gravida som deltagit i Kräkbarometern säger att deras privatekonomi påverkats negativt av inte kunna jobba som vanligt.

ANTAL SVARANDE: 1 451


9. Vilka dofter är du särskilt känslig för under din graviditet?

Nära 7 av 10 gravida är mest känsliga mot lukten av sopor. På andra plats kommer doften av mat! Och hälften är extra känsliga mot lukten av gammal disk. Drygt 2 av 10 svarar dessutom att de är känsliga mot partnerns doft.

ANTAL SVARANDE: 3 179

Rulla till toppen