Liten ordlista

Ordlista

Att träffa barnmorskan eller gynekologen kan vara nervöst i sig. Ibland använder de dessutom uttryck du inte känner igen. Här hittar du förklaringar på flera ord och benämningar som används inom mödravården.

A

antiemetika = läkemedel som minskar illamående och kräkning

BM = barnmorska

BMM = barnmorskemottagning 

dehydrering = uttorkning, kan t.ex. ske om man kräks mycket 

duplex = tvilling 

elektrolytrubbning = obalans i salter i kroppen, kan t.ex. ske om man kräks mycket 

emesis = uppkastning, kräkning

fertilitet = fruktsamhet 

flerbörd = den gravida bär och föder fler än ett barn 

foglossning = kroppen förbereder sig inför förlossningen genom att bäckenet blir mjukare och rörligare, vilket kan ge smärta 

folat = vattenlöslig B-vitamin som finns i olika former. Folat och folsyra är olika former av samma B-vitamin, som behövs för fostrets utveckling och mammans blodbildning. Folat finns naturligt i mat.

folsyra = vattenlöslig B-vitamin som finns i olika former. Folat och folsyra är olika former av samma B-vitamin, som behövs för fostrets utveckling och mammans blodbildning. Folsyra är ett konstgjort framställt folat. Extra tillskott av folsyra rekommenderas till alla som planerar att bli gravida och fram till tolfte graviditetsveckan, för att minska risken för ryggmärgsbråck hos fostret.

gravidillamående = graviditetsillamående

graviditet = havandeskap, vänta barn 

gestationsvecka = graviditetsvecka 

havandeskapsförgiftning = tillstånd där gravid drabbas av högt blodtryck, vilket kan vara skadligt både för den gravida och för fostret 

hcg = humant choriongonadotropin, graviditetshormon 

hereditet = ärftlighet 

HG = hyperemesis gravidarum 

hyperemesis gravidarum = extremt graviditetsillamående och kräkningar 

multipara = kvinna som fött barn två gånger eller fler 

MVC = mödravårdscentral 

MÖL = mödravårdsöverläkare

NVP = nausea and vomiting of pregnancy = graviditetsillamående och kräkningar 

nullipara = kvinna som ej fött barn 

obstetrik = läran om graviditet, förlossning och barnsängsperioden 

ovarium = äggstock 

partus = förlossning 

placenta = moderkaka 

preeklampsi = havandeskapsförgiftning 

prematur = barn som är fött för tidigt, dvs före graviditetsvecka 37 

prematurbörd = förlossning som sker för tidigt, dvs före graviditetsvecka 37 

primigravid = gravid för första gången 

PUQE Score = Pregnancy Unique Quantification of Emesis Score = mått på symptom vid graviditetsillamående 

SGA = Small-for-Gestational-Age = nyfött barn som är litet i förhållande till sin graviditetsvecka 

trimester = graviditeten delas in i 3 olika tidsperioder/trimestrar, en trimester är en tredjedel av graviditetens nio månader, dvs ca 3 månader (fjärde trimestern är första månaderna efter barnet har fötts) 

Rulla till toppen